Logo-10x

یاران بهلول

دفاع از برج، سرگرمی
ماجرا

داستان بازی

داستان درباره یکی از شاگردان امام کاظم به نام بهلول است که به دلیل سرپیچی از دستور هارون خود را دیوانه کرد. در این بازی او با کمک دو کودک از دست سربازان هارون فرار کرد و به قلعه ای پناه برد

هیجان

دفاع از برج

در مقابل سربازان بی امان هارون دفاع کنید و آزادی بهلول را در این بازی دفاع از قلعه حماسی تضمین کنید

گیم پلی
سلاح ها

سلاح های مختلف

شما باید سلاح های خود را به خوبی مدیریت کنید

Scroll to Top
Scroll to Top