Logo-10x

پروژه های ما

یاران بهلول

یک بازی جذاب و هیجان انگیز در بغداد قدیم، بهلول را از دست هارون ستمگر نجات دهید

کروچ

خود را در دنیای مرموز پازل ها و چالش ها غوطه ور کنید همانطور که اسرار را کشف می کنید و معماهای پنهان در داخل بازی را حل می کنید

دندوو و شهر دندان ها

در این بازی دفاع از برج از دندان ها محافظت کنید و آنها را از شر میکروب ها نجات دهید

حیوانات قرآنی

کلی داستان جذاب به همراه بازی های متنوع، هنر بچه ها را در نقاشی کردن آزاد کنید اجازه دهید تخیل انها پرواز کند

لیلی و زیپ خنده رو

سفری پرماجرا به دنیای قصه ها همراه لیلی؛ سه تفریح در یک مجموعه! با مجموعه لیلی، ببینید و بخوانید و سرگرم شوید!

Scroll to Top
Scroll to Top