Logo-10x

دندوو          و          شهر دندان ها

آموزش، دفاع از برج، سرگرمی برای بچه ها
بهداشت

بهداشت دهان

دهان خود را با این ابزار تمیز کنید

درباره بازی

در این بازی به شهر دندان ها کمک می کنید و آن ها را از شر میکروب های زشت و کثیف نجات می دهید و تمام هیجان بازی را تجربه می کنید و یاد می گیرید که چه چیزی برای سلامت دندان مفید است و چه چیزی مضر است و همچنین میکروب ها. شما با آسیب هایی که آنها ایجاد می کنند آشنا می شوید و همچنین یاد می گیرید که چگونه میکروب ها را از بین ببرید

مبارزه

از بین بردن میکروب ها

با میکروب های زشت مبارزه کنید

نجات دندان ها

به کمک شهر دندان ها بروید و آنها را نجات دهید

تیم سازنده
Scroll to Top
Scroll to Top